Amdanom

Y tîm

Dyma’r tîm sy’n cefnogi ein cymuned ymarfer, ac sy’n cydlynu cyfleoedd i rannu, dysgu a dylanwadu. Ar y cyfan, byddwch yn ein gweld ni ac yn clywed gennym! Cysylltwch â ni: [email protected]

Noreen Blanluet

Cyfarwyddwr Gweithredol,
Arweinydd Polisi

[email protected]
07877 038 084

Emma Sandrey

Arweinydd Ymgysylltu ac Aelodaeth

[email protected]
07949 285 565

Ena Lloyd

Rheolwr y Rhaglen
(Prosiect BGC)

[email protected]
07973 931 661

Daniel Barnett

Cydlynydd y Rhaglen (Prosiect BGC)

[email protected]
07943 972 949

Ein cefndir

Cychwynnodd hyn oll nôl yn 2012 fel ymdrech wirfoddol gan ddwy ddynes o gwmpas bwrdd y gegin. Ac ar hyd y ffordd, cyflawnwyd gwaith ymchwil, trefnwyd digwyddiadau, buom yn ymgyrchu i ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, a dechreuwyd cyflwyno hyfforddiant ac ymgynghoriaeth. Cawsom ein cyllido drwy’r Gronfa Loteri Fawr (2016-2019), oedd yn golygu y gallwn sefydlu’r Rhwydwaith a’i seilwaith yn ffurfiol. Bellach rydym yn sefydliad dielw, annibynnol; ein henw cyfreithiol yw The Co-production and Involvement Network for Wales Ltd. Rydym yn cefnogi’r gymuned ymarfer trwy Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, ac rydym yn cynnig gwasanaethau ymgynghoriaeth a hyfforddi trwy Lab Cyd-gynhyrchu Cymru.

Ein ffynonellau cyllid cyfredol

Fel sefydliad annibynnol, rydym yn talu ein costau rhedeg trwy ffioedd aelodaeth sefydliadol ac o gyrsiau e-ddysgu. Mae unrhyw warged sy’n cael ei greu trwy wasanaethau ymgynghoriaeth a hyfforddi Lab Cyd-gynhyrchu Cymru , hefyd yn cyfrannu at ariannu gweithgareddau’r Rhwydwaith.

Yn ogystal, rydym yn derbyn cyllid trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i weithio’n benodol gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (2021-2026), a Chronfa Gwydnwch Trydydd Sector Llywodraeth Cymru (Cyfnod 2) trwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, fel rhan o’r cynllun adfer yn sgil Covid (2021-2022).

Ein strwythur llywodraethu

cyfyngedig trwy warant, ac mae ein cyfansoddiad yn cynnwys egwyddorion dielw. Mae ein bwrdd cyfarwyddwyr yn sicrhau ein bod yn sefydliad cyfreithiol, cyfrifol, cynaliadwy a moesegol. Mae ein cyfarwyddwyr yn cyfrannu eu hamser ar sail wirfoddol, ac yn cwrdd 6 gwaith y flwyddyn. Pleser yw cynnwys Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fel cyfarwyddwr corfforaethol ar ein bwrdd.

Noreen
Blanluet

Cyfarwyddwr Gweithredol

Rachel
Wolfendale

Cyfarwyddwr Gwirfoddol

Rick
Wilson

Cyfarwyddwr Gwirfoddol

Kelvin
Jones

Cyfarwyddwr Gwirfoddol

Lisa
Banks

Cyfarwyddwr Gwirfoddol

Sara Sellek
(WCVA)

Cyfarwyddwr Corfforaethol

Skip to content