Mynd i'r cynnwys

Ymunwch â ni!

Mae gennym dros 1000 o aelodau o sectorau amrywiol, ar draws Cymru gyfan (a rhai’n bellach i ffwrdd na hynny!) sy’n dod ynghyd i hyrwyddo agenda cyd-gynhyrchu. 

Mae aelodaeth ar agor i bawb sydd â diddordeb mewn cydgynhyrchu ac ymgyfraniad mewn gwasanaethau cyhoeddus, boed yn ddinesydd neu wirfoddolwr, yn weithiwr proffesiynol gyda gwasanaeth cyhoeddus neu yn y trydydd sector ar unrhyw lefel, yn academydd neu ymchwilydd, yn swyddog ac unigolyn sy’n gyfrifol am lunio polisi gyda llywodraeth leol neu genedlaethol…..ac wrth gwrs unrhyw gyfuniad o’r uchod!

Icon: a person

Mae gennych ddiddordeb personol neu broffesiynol mewn cydgynhyrchu ac ymgyfraniad. Rydych yn awyddus i ymuno â’r gymuned ymarfer, a chysylltu â phobl eraill sydd â gwerthoedd tebyg.

Mae’r aelodaeth ar gyfer unigolyn yn rhad ac am ddim am byth: gall unrhyw un sydd â diddordeb ymaelodi heb unrhyw gyfyngiadau o ran cost neu ganiatâd.
Icon: a team

Mae gan eich sefydliad ymrwymiad strategol a gweithredol i gydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion. Rydych yn awyddus i ddatblygu eich tîm a’ch arferion sefydliadol.

Mae’r ffioedd ymaelodi ar gyfer timau’n ein galluogi i fod yn gynaliadwy, a chynnig cymorth ychwanegol ar gyfer eich hyrwyddwyr cydgynhyrchu. 

Illustration: different people standing on each others' shoulders

"Mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru wedi bod yn hollbwysig o ran siapio a herio ein dealltwriaeth fel sefydliad, o’r hyn a olygir go iawn wrth rannu grym a meithrin ffydd gyda phobl sydd ag anabledd dysgu, a’u teuluoedd." - Sian Davies, Mencap Cymru, Pennaeth Effaith a Dysgu
Skip to content