Mynd i'r cynnwys

Cofrestru i dderbyn y cylchlythyr

Yddwn yn dosbarthu cylchlythyr misol llawn gwybodaeth am gydgynhyrchu a diweddariadau.

(Os hoffech rannu manylion digwyddiadau, straeon neu bethau diddorol eraill gyda’r gymuned cydgynhyrchu, anfonwch nhw draw! helo@copronet.cymru)

Trwy gofrestru isod, rydych yn cadarnhau eich bod yn 16 oed neu’n hŷn. Byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad ebost yn unig i anfon cylchlythyr misol atoch, a hysbysiad o dro i dro am ddigwyddiadau (os nad yw’n gallu aros tan y rhifyn nesaf!) Gellir datdanysgrifio ar unrhyw adeg trwy glicio’r ddolen ar waelod ein negeseuon ebost.

Tanysgrifiwch i'r cylchlythyr misol:

Byddwn yn gofalu am eich data.
Gellir dysgu mwy yn ein polisi preifatrwydd.

Skip to content