Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

New Voices: How Welsh politics can begin to reflect Wales

July 12, 2018 @ 12:00 pm - 1:30 pm

Free

*This event is sponsored by the Deputy Presiding Officer, Ann Jones AM*

In the year of the centenary of some women winning the right to vote, how much has really changed?

‘New Voices: How Welsh politics can begin to reflect Wales’ examines how diverse our different levels of governance really are and sets out recommendations for how the barriers stopping equality can be overcome.

This event will see a panel of people in different parts of political life offering their views on the state of diversity in Welsh political life and give their response to our recommendations.

The panel will include:

  • Tonia Antoniazzi MP, Member of Parliament for Gower
  • Hannah Pudner, Former Deputy Leader of the Wales Green Party, no longer party-politically active

Further speakers and details will be announced in due course.

This is a free event but places are limited. Lunch will be provided.

Nawr ein bod yn dathlu’r ffaith bod canrif ers i rai menywod ennill yr hawl i bleidleisio, faint sydd wedi newid mewn gwirionedd?

Mae ‘Lleisiau Newydd: Sut y gall gwleidyddiaeth Cymru ddechrau adlewyrchu Cymru’ yn edrych yn fanwl ar ba mor amrywiol yw ein gwahanol lefelau o lywodraethiant mewn gwirionedd, yn ogystal â chynnig argymhellion ar gyfer sut y gellir goresgyn y rhwystrau sy’n atal cydraddoldeb.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys panel o bobl mewn gwahanol rannau o fywyd gwleidyddol yn cynnig eu barn ar gyflwr amrywioldeb ym mywyd gwleidyddol Cymru ac yn rhoi eu hymateb i’n hargymhellion.

Bydd y panel yn cynnwys:

  • Tonia Antoniazzi AS, Aelod Seneddol Gŵyr
  • Hannah Pudner, Cyn-Ddirprwy Arweinydd Plaid Werdd Cymru, nid yw bellach yn ymwneud â gwleidyddiaeth bleidiol

Caiff siaradwyr eraill a manylion eu cyhoeddi maes o law.

Digwyddiad am ddim yw hwn ond nifer y lleoedd yn gyfyngedig. Darperir cinio.

Details

Date:
July 12, 2018
Time:
12:00 pm - 1:30 pm
Cost:
Free
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/new-voices-how-welsh-politics-can-begin-to-reflect-wales-tickets-47210442705

Venue

Senedd
Cardiff Bay Link Road
Cardiff, CF10 4PZ
Website:
http://www.assembly.wales/en/visiting/senedd/Pages/senedd.aspx

Organiser

Electoral Reform Society (ERS) Cymru
Website:
https://www.electoral-reform.org.uk/ers-cymru/

Is there an event you want to tell the co-production community about? Click here for the event details form.