Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

(Denbighshire) Cyd-dynnu i gydgynhyrchu / Co-production Get Together

November 18, 2019 @ 10:00 am - 1:00 pm

Free
Mae cyd-gynhyrchu’n rhoi llais cryfach i ni i gyd yn ein cymunedau. Co-production gives us a stronger voice in our communities.

About this Event

Scroll down for English.

Pobl yw grym y mudiad cydgynhyrchu, pobl sy’n cydweithio mewn cysylltiadau cydradd a gofalgar er mwyn creu newid.

Hwyrach y bydd yn fwy cyfarwydd ichi fel dulliau gwaith a seilir ar werthoedd, gwasanaethau a seilir ar yr unigolyn, gwaith a seilir ar asedau, neu’n syml iawn “gwneud y peth iawn”.

Os ydy’r ffordd hon o weithio’n apelio atoch, bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i gwrdd â phobl eraill sydd â diddordeb mewn dulliau gwaith cydgynhyrchu – os taw dyna’r enw a ddefnyddir, neu unrhyw enw arall, gadewch inni gysylltu â phobl debyg eu hanian a’u greddf, rhannu straeon profiad ac arferion, a helpu ein gilydd i ddatrys sialensiau.

Digwyddiad anffurfiol yw hwn, a drefnir gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd). Mae CGGSDd yn cynnal fel rhan o’u hymrwymiad i weithio’n gydgynhyrchiol, ac fel rhan o waith ddatblygiad Menter CGGSDd.

Byddwn yn darparu te a choffi (a bisgedi); felly dewch i ymuno â ni, byddwch yn barod i gwestiynu, ac i gyfnewid syniadau a straeon. Seilir strwythur y digwyddiad yn fras ar

1) straeon o arfer da lleol

2) pobl yn rhannu straeon a phrofiadau wrth sgwrsio

3) helpu ein gilydd i gael hyd i atebion i sialensiau cyfredol o fewn ein cymunedau a’n gwasanaethau.

___________________________________________________________________________________________

Co-production gives all of us a stronger voice in our communities and beyond. The co-production movement is powered by people, working together in equal and caring relationships to create change.

You may know it as values-based approaches, people-centred services, asset-based work, or simply “doing the right thing”.

If this way of working sounds good to you, this event is an opportunity to meet other people interested in the work of co-production – whether you call it by this or any other name, let’s connect with like-minded and like-hearted people, share stories of experience and practice, and help each other solve challenges.

This is an informal get together hosted by Denbighshire Voluntary Services Council (DVSC). DVSC are hosting this event as part of their commitment to working co-productively, and as part of DVSC’s Enterprise development work.

Refreshments will be provided, just bring yourself, a curious mind, and a willingness to exchange ideas and stories. The get-together will be loosely structured around

1) showcasing local stories of good practice,

2) people sharing their stories and experiences in conversation

3) helping each other find solutions to current challenges in our communities and in our services.

Details

Date:
November 18, 2019
Time:
10:00 am - 1:00 pm
Cost:
Free
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/cyd-dynnu-i-gydgynhyrchu-co-production-get-together-tickets-69189233861

Organiser

DVSC
Website:
https://www.dvsc.co.uk/

Venue

DVSC
Naylor Leyland Centre, Well Street
Ruthin, LL15 1AF
+ Google Map
Website:
https://www.dvsc.co.uk/

Is there an event you want to tell the co-production community about? Click here for the event details form.