Mynd i'r cynnwys

Cyrsiau e-ddysgu

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau hyfforddiant ar-lein am gyd-gynhyrchu ac rydyn ni’n datblygu rhai newydd ar gyfer sgiliau cysylltiedig, felly dewch yn ôl – bydd mwy yma yn y man! (Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am gyrsiau newydd yn y cylchlythyr.)

Mae cynnwys ein cyrsiau yn addas i arddulliau dysgu gwahanol; maen nhw ar ein llwyfan hygyrch a chyfeillgar, sy’n addas i raglenni darllen sgrin. Rhoddir gostyngiadau i aelodau a hyrwyddwyr Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru ac i aelodau Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru sy’n ddinasyddion neu’n ofalwyr di-dâl, a gallwch dalu am unrhyw gwrs trwy anfoneb.


Decorative header (Fundamentals of co-production)

Hanfodion cyd-gynhyrchu
(self-directed, 3 hours)

I bwy mae’r cwrs?

I bobl sydd eisiau meithrin neu gryfhau eu dealltwriaeth o gyd-gynhyrchu: gallai hyn fod yn gysyniad newydd yr ydych am ddysgu amdano, neu efallai y byddwch chi’n gyfarwydd â’r cysyniad ond eisiau ei esbonio i gydweithwyr neu bobl eraill.

Beth mae’r cwrs yn ei gynnwys?

Y syniadau a’r modelau wrth wraidd cyd-gynhyrchu:

 • Y diffiniad a’r 5 gwerth
 • Y sbectrwm ymgysylltu
 • Lefelau cyd-gynhyrchu
 • Theori cymhlygrwydd
 • Cynhwysiant a phŵer
 • Y gorchymyn i gyd-gynhyrchu
Pa ddeunyddiau sydd ar gael?

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ac iaith gadarn er mwyn siarad am gyd-gynhyrchu, trwy:

 • Hunanastudiaeth (fideos ar-lein, cwisiau, a darllen pellach)
 • Mynediad at ein cymuned ddysgu cyd-gynhyrchu ar-lein
Beth yw hyd y cwrs?

Mae gofyn clustnodi tua 3 - 4 awr o amser astudio i weithio trwy’r fideos a’r ymarferion.

(Gallwch dreulio mwy o amser yn twrio i’r holl ddarllen pellach yn fwy manwl.) 

Faint yw’r gost?
 • Y gost os nad ydych yn aelod: £50+TAW (£60)
 • Y gost i aelodau Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru (25% o ostyngiad oddi ar y pris llawn): £37.50+TAW (£45)
  Defnyddiwch y cod gostyngiad yn eich negeseuon e-bost i aelodau.
 • Y gost i hyrwyddwyr sydd ag aelodaeth tîm gyda Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru (35% o ostyngiad oddi ar y pris llawn): £32.50+TAW (£39)
  Defnyddiwch y cod gostyngiad yn eich negeseuon e-bost i hyrwyddwyr.
 • Cost i ddinasyddion a gofalwyr di-dâl sy’n aelodau o Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru nad ydynt yn cael eu cefnogi’n ariannol i gymryd rhan (75% o ostyngiad oddi ar y pris llawn): £12.50+TAW (£15)
  Anfonwch neges at dysgu@copronet.cymru i gael y cod gostyngiad.
 • Os oes angen talu trwy anfoneb arnoch, rhowch ychydig o fanylion ar y ffurflen hon ac fe fyddwn ni mewn cysylltiad i gwblhau eich cofrestriad.
Pryd mae’r cwrs yn dechrau?

Gallwch gofrestru ar gyfer y cwrs hwn a dechrau dysgu ar unrhyw adeg. Cliciwch ar y botwm er mwyn ei brynu a dechrau arno.

Decorative header (Co-production and you)

Cyd-gynhyrchu a Chi
(cwrs 12 wythnos)

I bwy mae’r cwrs?

I bobl lle bynnag y maen nhw ar eu siwrnai gyd-gynhyrchu: os ydych chi eisiau treulio amser yn myfyrio’n ddwfn, gyda chymheiriaid, ar le cyd-gynhyrchu yn eich gwaith.

Beth mae’r cwrs yn ei gynnwys?

Sut i roi dull cyd-gynhyrchu ar waith yn eich cyd-destun chi:

 • Ymddygiadau a chamau gweithredu er mwyn rhoi gwerthoedd cyd-gynhyrchu ar waith
 • Enghreifftiau gan ymarferwyr eraill o ystod o sectorau
 • Myfyrdod strwythuredig ar eich sefyllfa chi, sy’n cyfrannu at eich aseiniad
Pa ddeunyddiau sydd ar gael?

Byddwch yn atgyfnerthu eich ymarfer ac yn ei ddatblygu ymhellach, trwy:

 • Hunanastudiaeth (podlediadau a darllen pellach)
 • Seminarau grŵp wythnosol (wedi’u recordio er mwyn i chi ddal i fyny neu eu gwylio eto)
 • Opsiwn o gael sesiynau un-i-un wythnosol gyda’r tiwtoriaid
 • Aseiniad: cynllun gweithredu er mwyn datblygu eich prosiect cyd-gynhyrchu eich hun
Beth yw hyd y cwrs?

Mae’r cwrs yn rhedeg dros gyfnod o 12 wythnos:

 • 8 wythnos lle cewch fynediad at y deunyddiau astudio (tua 2 i 3 awr yr wythnos) a’r sesiynau byw (1 awr yr wythnos + yr opsiwn o gael 30 munud un-i-un)
 • 4 wythnos i gwblhau’ch aseiniad, sy’n cymryd y cyfan yr ydych wedi ei ddysgu ac yn ei grynhoi mewn cynllun gweithredu ymarferol

Dyfernir tystysgrif i chi am gwblhau’r cwrs wedi i chi gyflwyno aseiniad sy’n dangos eich dysgu a’ch datblygiad ac wedi iddo gael ei farcio’n llwyddiannus.

Faint yw’r gost?
 • Y gost os nad ydych yn aelod: £250+TAW (£300)
 • Y gost i aelodau Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru (25% o ostyngiad oddi ar y pris llawn): £187.50+TAW (£225)
  Defnyddiwch y cod gostyngiad yn eich negeseuon e-bost i aelodau.
 • Y gost i hyrwyddwyr sydd ag aelodaeth tîm gyda Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru (35% o ostyngiad oddi ar y pris llawn): £162.50+TAW (£195)
  Defnyddiwch y cod gostyngiad yn eich negeseuon e-bost i hyrwyddwyr.
 • Cost i ddinasyddion a gofalwyr di-dâl sy’n aelodau o Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru nad ydynt yn cael eu cefnogi’n ariannol i gymryd rhan (75% o ostyngiad oddi ar y pris llawn): £50+TAW (£60)
  Anfonwch neges at dysgu@copronet.cymru i gael y cod gostyngiad.
 • Os oes angen talu trwy anfoneb arnoch, rhowch ychydig o fanylion ar y ffurflen hon ac fe fyddwn ni mewn cysylltiad i gwblhau eich cofrestriad.
Pryd mae’r cwrs yn dechrau?

Rydyn ni’n rhedeg y cwrs hwn 3 gwaith y flwyddyn: cliciwch ar y botwm i weld y dyddiad nesaf ac i gofrestru.


Dewch i gwrdd â’n tiwtoriaid!

Treena Davies
Photo: Treena Davies
David Zilkha
Skip to content