Mynd i'r cynnwys

Rydyn ni eisiau ychwanegu dau aelod newydd a chadeirydd at ein bwrdd!

Mae'r mudiad hwn yn ei grud o hyd: cofrestrwyd ein mudiad yn swyddogol ym mis Mai 2019. Aethom ati i adeiladu ar waith cyd-gynhyrchu cynnar ac rydym yn hyderus yn ein gallu a'n ffordd o gyflawni; nawr ein bod ni wedi'n sefydlu ac yn gynaliadwy yn ariannol, mae'n amser i ni atgyfnerthu ein llywodraethiant a'n prosesau. Dymunwn gryfhau ein bwrdd a'i ymestyn, er mwyn ein helpu i dyfu a chymryd ein camau nesaf.

Dyma ein nodau:

 • tyfu arfer da ar draws sectorau a ledled Cymru,
 • cefnogi'r bobl sy'n llunio polisïau ac yn gwneud penderfyniadau i greu cyd-destun cadarnhaol ar gyfer y gwaith hwn, ac
 • achosi newidiadau positif yn ein gwasanaethau cyhoeddus a'n cymunedau. 

Mae ein bwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol yn chwarae rhan hanfodol trwy:

 • exercising oversight over the company’s legal obligations;
 • sicrhau ein bod yn cyflawni ein swyddogaethau yn unol â'n cyfansoddiad;
 • sicrhau ein bod yn drwyadl yn ariannol ac yn gynaliadwy, a rheoli risgiau;
 • cynnal ein gwerthoedd a'n safonau uchel;
 • sicrhau ein bod yn gyfrifol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol;
 • cadw ffocws ar ein cenhadaeth a'n hamcanion; 
 • cefnogi ein datblygiad strategol;
 • gyrru datblygiad, twf a dysgu, a gwelliant; a
 • chefnogi'r cyd-gyfarwyddwyr gweithredol i wneud yr uchod.

Board member posts require a commitment of 3 – 4 days per year (6 – 8 for the chair). The term is three years, renewable. The role is unpaid on a voluntary basis, with expenses reimbursed (including care costs).

Os ydych yn ystyried ymuno â'n bwrdd cyfarwyddwyr, mae'r ddogfen hon yn esbonio rôl aelodau'r bwrdd, beth / pwy yr ydym yn chwilio amdanynt, a sut i ymgeisio..
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 12.00 hanner dydd, ddydd Mercher 5 Ebrill 2023

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Skip to content