Mynd i'r cynnwys

Beth yw hyrwyddwr cyd-gynhyrchu?

Pan fyddwch chi’n ymaelodi â Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru ac yn tanysgrifio i aelodaeth fel sefydliad, mae gofyn enwebu nifer o hyrwyddwyr cyd-gynhyrchu o’ch tîm / sefydliad.

Rôl hyrwyddwr cyd-gynhyrchu yw ymgysylltu â siwrnai ddysgu cyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion, hedfan y faner dros gyd-gynhyrchu a bod yn eiriolydd drosto, dod i gyswllt â’r gymuned ehangach o ymarferwyr yn Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru, cefnogi cydweithwyr a rhannu gwybodaeth ac adnoddau yn eich sefydliad.

Nid rhywun sy’n gwybod popeth sydd i’w wybod am gyd-gynhyrchu yw’r hyrwyddwr (ydy’r fath beth yn bodoli? Dydyn ni ddim yn credu ei fod).Yn hytrach mae’n rhywun sydd wedi sefydlu cysylltiad â rhwydwaith ehangach o ddysgu ac ymarfer, y mae ganddynt fynediad ato er mwyn dysgu mwy! ‘Does dim disgwyl i chi fod â’r atebion i gyd. Trwy fod yn hyrwyddwr a chadw ffocws ar arfer cyd-gynhyrchu eich tîm, byddwch yn magu ychydig mwy o brofiad a gwybodaeth na’ch cydweithwyr, a byddwch yn gallu cynnig cymorth iddynt (tu mewn i’ch sefydliad a thu allan iddo). Yn yr un modd, yma yn Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru, ry’n ni wedi bod yn dod â ffocws ar gyd- gynhyrchu ychydig yn hirach na chi, ac felly mae ein harfer a’n ffordd o feddwl ni wedi’u datblygu ychydig yn fwy, ac ry’n ni yma i rannu gyda chi ac i’ch cefnogi ar eich siwrnai, gyda’n gwybodaeth ni. Ry’n ni i gyd yn dysgu sut i wneud hyn yn dda gyda’n gilydd.

Mae bod yn hyrwyddwr yn rhywbeth yr *ydych* chi oherwydd mae gennych ddiddordeb yn hyn, ac ry’ch chi’n credu yng ngwerth y dull gweithredu hwn, sy’n gallu cael effaith gadarnhaol ar ein gwasanaethau a’n cymunedau. Nid yw bod yn hyrwyddwr yn golygu bod gennych lond lle o bethau ychwanegol i’w *gwneud*. Yn hytrach, mae’n ffordd i chi gefnogi eich gwaith chi a’ch tîm o ran cyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion. Ry’n ni’n sicrhau bod cymorth ac adnoddau ar gael i chi, a chewch chi bigo i mewn cyn lleied neu gymaint ag sy’n ddefnyddiol i chi ar y cam hwn ar y siwrnai.

Gallai hyn amrywio gydag amser. Nid oes unrhyw bwysau i wneud hyn o gwbl, ac nid oes unrhyw feini prawf i’w bodloni na bocsys i’w ticio. Ry’n ni yma i’ch helpu ac mae’r gwahoddiad ar agor ar bob adeg.

Yn ymarferol?

Yn ogystal â digwyddiadau arferol y Rhwydwaith, a gynhelir ar gyfer aelodau, ry’n ni’n cynnig hyfforddiant sy’n benodol i hyrwyddwyr ar eich cyfer chi, yr hyrwyddwyr, yn ogystal â gwybodaeth trwy ein rhestr bostio i hyrwyddwyr, cymorth trwy ein grŵp hyrwyddwyr yn Circle, a mynediad at ein tîm cymorth i aelodau a’n hymgynghorwyr er mwyn gwirio eich bod chi’n iawn a’ch cefnogi pan fo’r angen yn codi. (O, a gostyngiadau ar gyrsiau a digwyddiadau sydd â thocynnau hefyd!)

Nôl i’r dudalen aelodaeth tîm

Skip to content