Aelodaeth unigol

Mae gennych ddiddordeb personol neu broffesiynol mewn cydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion.
Rydych am ymuno â chymuned ymarfer.
Rydych chi wedi cyrraedd y lle iawn!

Manteision aelodaeth unigol

  • Cyfleoedd i rwydweithio a chysylltu ag aelodau eraill, a dysgu o arferion a rennir
  • Mynediad at wybodaeth ac adnoddau, sesiynau briffio a hyfforddi a gweminarau a seilir ar themâu
  • Bod yn rhan o fudiad, dod â llais cyfun i ddylanwadu ar bolisi a’r broses o wneud penderfyniadau
Dyna ni, croeso i’n cymuned!

"Cefais groeso cynnes i sgyrsiau hynod ddiddorol trwy Zoom. Roedd y rhannu a’r croeso yn anhygoel. Diolch, gyfeillion."
- Mary Nettle, ymgynghorydd ar ran defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl

Skip to content