Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

#CoproMondays – Cydgynhyrchu gyda Gofalwyr mewn Lleoliadau Iechyd

Hydref 3 @ 10:30 am - 12:00 pm

#CoproMondays Co-producing with Carers in Healthcare Settings

Ymunwch â ni am drafodaeth ar gyd-gynhyrchu gyda gofalwyr mewn lleoliadau gofal iechyd.

Yn y sesiwn hon, byddwn yn gofyn pa heriau sydd dal i'w hwynebu?Gan fod y pwnc hwn o ddiddordeb imawr, rydym yn agor y gwahoddiad i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â ni o'rtu allan i'r Rhywdwaith. Bydd y sisiwn hon o ddiddordeb arenning i:

  • gweithwyr iechyd proffesiynol trydydd sector neu statudol sydd wedi cyd-gynhyrchu (neu sydd eisiau cyd-gynhyrchu!) gyda chlefion a gofalwyr di-dâl mewn lleoliadau gofal iechyd
  • gofalwyr di-dâl sydd yn cefnogi rhywun, gan gynnwys i gael mynediad at wasanaethau iechyd

Rhannwch gyda'ch rhwydweithiau os ydych chi'n adnabod rhywun gyda ddiddordeb yn y sesiwn hon.

Bydd y drafodaeth hon yn cael ei chofnodi a'i dosbarthu i aelodau a'r rhai sydd â diddordeb ond na allant fod yn bresennol fel rhan o brosiect Ymwybyddiaeth Gofalwyr Cymru.

Ddim yn aelod o'r Rhwydwaith eto? Gallwch gofrestru ar gyfer aelodaeth sengl am ddim: https://copronet.wales/cy/membership/individual-membership/

Os ydych chi eisiau cael y wybodaeth ddiweddaraf a dipio i mewn yn achlysurol i agor sesiynau, tanysgrifiwch i'r cylchlythyr: https://copronet.wales/cy/home/newsletter/

Rhowch wybod i ni os gallwn wneud addasiadau i wneud y cyfarfod hwn yn fwy hygyrch i chi. Anfonwch e-bost atom i [email protected] ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Organiser

Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru
Email:
hello@copronet.wales
View Organiser Website

Hoffech chi rannu manylion digwyddiad gyda’r gymuned cydgynhyrchu? Cliciwch yma ar gyfer ffurflen cofrestru manylion digwyddiad.

Skip to content